Vaskerikompetanse Magne Fjørtoft AS

Med over 40 års erfaring fra vaskeribransjen, har jeg mye erfaring og kunnskap å bidra med innen de fleste områder av vaskeridrift. Jeg har jobbet i alle ledd i vaskeriet fra operatør i produksjonen, via produksjonsleder til daglig leder. I tillegg har jeg over 15 års praksis fra leverandørbransjen innen vaskemidler og doseringsutrustning.

Jeg har sittet i prøvenemnda for vaskerifaget i flere perioder og for perioden 2020 – 2024 er jeg oppnevnt som medlem i prøvenemnda for Innlandet fylke.

Jeg ønsker å dele min kunnskap ved å tilby kurs og rådgivning for vaskeribransjen med:

  • Forberedende kurs innen vaskerifaget
  • Generelle kurs for alle som jobber i vaskeri
  • Prosesskontroll i vaskeri
  • Rådgivning i alle trinn fra etablering til produksjonsflyt

 

Forberedende kurs innen vaskerifaget

• Veien til fagbrevet • Tekstillære • Maskinlære • Hygiene • Kjemi • Prosess

Mer informasjon

Generelle kurs for alle som jobber i vaskeri

• Vaskeprosesser • Vaskeprogram • Doseringsresepter • Helse, miljø og sikkerhet i vaskeriet • Risikovurdering

Mer informasjon

Prosesskontroll i vaskeri

• Alt fra enkle pH-målinger til omfattende gjennomgang av hele vaskeprosessen

Mer informasjon

Rådgivning

• Nyetablering/ ombygging av vaskeri • Beregning av produksjonskapasitet • Maskinutrustning • Logistikk, lay-out, produksjonsflyt i vaskeriet

Mer informasjon